DELICO Dim Sum (St Anny’s), a Dutch producer of delectable Asian snacks, has been satisfying taste buds since 1982. Their latest milestone involves the inauguration of a cutting-edge production facility in Gorinchem. This state-of-the-art setup required an intricate electrical infrastructure to power their production machinery, ovens, and steam cabinets.

Powering Up with a 3000A Power Distribution Cabinet

df automation embarked on a mission to create a powerhouse electrical system that could meet the demands of their extensive machinery. At the heart of it all is a robust 3000A power distribution cabinet, meticulously designed and constructed by our expert team. Drawing on our extensive knowledge of electrical systems, we ensured every specific requirement was met.

The power distribution cabinet boasts 60 connections, each meticulously installed and rigorously tested to guarantee a reliable and secure power supply. This is where the magic happens, where each machine that churns out DELICO’s mouthwatering creations is seamlessly powered.

Designing with Precision and Compliance

Advanced software tools played a pivotal role in designing the power distribution cabinet. This state-of-the-art approach allowed DELICO to adhere to the NEN 1010 standards while optimizing the layout. Careful consideration was given to spacing and heat dissipation. The power distribution cabinet is structured with multiple subdivisions, providing the flexibility to isolate sections if necessary.

Laying the Foundation with 2700 Meters of Cabling

Creating the connections between the various machines required an intricate web of cabling, encompassing a grand total of 2700 meters. df automation ensured that the cable infrastructure was not only efficient but also exceptionally reliable. This robust network ensures that every machine operates seamlessly, churning out the exquisite flavors DELICO Dim Sum is known for.

DELICO Dim Sum’s new production facility in Gorinchem is a testament to their commitment to quality and innovation. The intricate electrical system, including the 3000A power distribution cabinet and 2700 meters of cabling, forms the backbone of their operation. With this electrical infrastructure in place, DELICO is poised to continue delighting palates with their delectable Asian snacks for many years to come.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Vraag om een vrijblijvende offerte, of vraag het aan onze expert!

Rishi Bihari

Expert in industrial automation

Geautomatiseerd beheersysteem voor explosieveilige productieomgeving

ATEXBesturingskasten

df-automation heeft gewerkt aan de succesvolle implementatie van een geavanceerd geautomatiseerd beheersysteem voor een explosieveilige productieomgeving voor LT Foods Europe (www.ltgroup.in). Dit project omvatte de ontwikkeling...

Project bekijken

Kleine intelligente woning in het hartje van Ridderkerk

AlarmKlimaatregelingLoxoneUnifi

In een fraaie bestaande wijk in Ridderkerk heeft de eigenaresse een oude vervallen woning nieuw leven ingeblazen.

Project bekijken

DELICO Dim Sum (St Anny’s), een Nederlandse producent van overheerlijke Aziatische snacks, verwent al sinds 1982 smaakpapillen. Hun nieuwste mijlpaal betreft de opening van een geavanceerde productiefaciliteit in Gorinchem. Deze ultramoderne opstelling vereiste een ingewikkelde elektrische infrastructuur om hun productiemachines, ovens en stoomkasten van stroom te voorzien.

 

Krachtig met een 3000A Stroomverdeelkast

Het team van df automation begaf zich op een missie om een krachtig elektrisch systeem te creëren dat kon voldoen aan de eisen van hun uitgebreide machinepark. In het hart van dit alles bevindt zich een robuuste 3000A stroomverdeelkast, nauwkeurig ontworpen en geconstrueerd door ons deskundige team. Puttend uit hun uitgebreide kennis van elektrische systemen, zorgden ze ervoor dat aan elke specifieke vereiste werd voldaan.

De stroomverdeelkast beschikt over maar liefst 60 aansluitingen, elk zorgvuldig geïnstalleerd en rigoureus getest om een betrouwbare en veilige stroomvoorziening te garanderen. Hier gebeurt de magie, waar elke machine die de verrukkelijke creaties van DELICO produceert, naadloos wordt gevoed.

Precisieontwerp en Voldoen aan Normen

Geavanceerde softwaretools speelden een cruciale rol bij het ontwerpen van de stroomverdeelkast. Deze geavanceerde aanpak stelde DELICO in staat om te voldoen aan de NEN 1010-normen en tegelijkertijd de lay-out te optimaliseren. Er werd nauwkeurig rekening gehouden met de ruimte en warmteafvoer. De stroomverdeelkast is opgebouwd uit meerdere onderverdelingen, wat de flexibiliteit biedt om secties indien nodig te isoleren.

De Basis Leggen met 2700 Meter Kabels

Het tot stand brengen van verbindingen tussen de diverse machines vereiste een ingewikkeld netwerk van bekabeling, met in totaal 2700 meter. Het team van df automation zorgde ervoor dat de kabelinfrastructuur niet alleen efficiënt maar ook uiterst betrouwbaar was. Dit robuuste netwerk zorgt ervoor dat elke machine naadloos werkt en de verrukkelijke smaken levert waarvoor DELICO Dim Sum bekend staat.

De nieuwe productiefaciliteit van DELICO Dim Sum in Gorinchem is een bewijs van hun toewijding aan kwaliteit en innovatie. De ingewikkelde elektrische installatie, inclusief de 3000A stroomverdeelkast en 2700 meter aan bekabeling, vormt de ruggengraat van hun operatie. Met deze elektrische infrastructuur in plaats is DELICO klaar om nog vele jaren smaakpapillen te blijven verwennen met hun heerlijke Aziatische snacks.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Vraag om een vrijblijvende offerte, of vraag het aan onze expert!

Rishi Bihari

Expert in industrial automation

Domotica en zorg naast elkaar – zorginstelling Amanizorg

AlarmKlimaatregelingLoxone

Amanizorg is een jonge zorginstelling die zich richt op mensen, in het bijzonder Caribische Nederlanders, met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Deze doelgroep heeft moeite...

Project bekijken

Optimalisatie van CNC-Koelwatersystemen

BesturingskastenHMIPLC

In de dynamische wereld van CNC-machines, waar precisie en efficiëntie cruciaal zijn, heeft df automation samen met Dormatec environment systems een vooruitstrevend project geleverd dat...

Project bekijken