DELICO Dim Sum (St Anny’s) is a producer of Asian snacks, established The Netherlands since 1982. The manufacturer recently opened a new location in Gorinchem for their production.

At this location we have built a 3000A power distribution cabinet to supply the production machines, ovens and steam cabinets with power. Part of our team first built the cabinet at our office in Barendrecht and then transported it on site. The other part of our team built the cable ducts and pulled in the wires with the wall sockets.

A total of 2700 meters of cables have been laid to connect 60 machines inside the building.

First we designed the cabinet on our software platform and then added all distribution switches and did the layout. Subsequently, a calculation was made for the power distribution to meet the NEN 1010 standards with spacing and heat dissipation. The cabinet consist out of several subdivisions for the power distribution and each cabinet can be switched out separately.

DELICO Dim Sum (St Anny’s) is een producent van Aziatische snacks, gevestigd in Nederland sinds 1982. De fabrikant opende onlangs een nieuwe locatie in Gorinchem voor hun productie.

Op deze locatie hebben wij een 3000A stroomverdeelkast gebouwd om de productiemachines, ovens en stoomkasten van stroom te voorzien. Een deel van ons team heeft de kast eerst gebouwd op ons kantoor in Barendrecht en daarna ter plekke getransporteerd. Het andere deel van ons team heeft de kabelgoten gebouwd en de draden met de wandcontactdozen erin getrokken.

In totaal is er 2700 meter aan kabel aangelegd om 60 machines in het gebouw met elkaar te verbinden.

Als eerst hebben we de kast ontworpen op ons softwareplatform en vervolgens alle verdeelschakelaars toegevoegd en de lay-out gedaan. Vervolgens is een berekening gemaakt voor de stroomverdeling om te voldoen aan de NEN 1010 normen met tussenruimte en warmteafvoer. De kast bestaat uit meerdere onderverdelingen voor de stroomverdeling en elk kast is afzonderlijk uitschakelbaar.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Vraag om een vrijblijvende offerte, of vraag het aan onze expert!

Rishi Bihari

Expert in industrial automation