Privacyverklaring

Privacyverklaring df-automation

Uw privacy is voor df-automation van groot belang. Wij houden ons aan de relevante wet- en regelgeving waaronder ook de AVG. Dit betekend dat wij het volgende in acht nemen;

  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan.
  • Cookies plaatsen via de website voor het minimaal kunnen functioneren van deze website.
  • Toestemming zullen vragen als we inderdaad u persoonlijke gegevens nodig zullen hebben.
  • Beveiliging toepassen op de site (regelmatige updates) waarbij eventuele gegevens te beschermen.
  • U contact met ons kunt nemen over eventuele inzage van de gegevens die wij zouden moeten hebben.